Náš eshop:
www.EshopElektronika.cz

Kontakt

solarnipanely@sunwave.cz

solarnepanely@sunwave.sk

Tel.: 734 233 243

 

www.sunwave.cz

www.sunwave.sk

 

IČ: 28389689

DIČ: CZ28389689

PVI-10,0-OUTD, PVI-12,5-OUTD

PVI-10.0-O UTD / PVI-10.0-OUTD-FS-CZ
PVI-12.5-OUTD / PVI-12.5-OUTD-FS-CZ

Měniče pro použití v exteriéru

Výhody systému Aurora

 • Vysoká flexibilita díky duálnímu MPP-trackeru se 3 vstupy pro každý tracker.
 • Beztransformátorový provoz umožňuje špičkovou účinnost až 97,7%, evropskou účinnost 97,13% (10 kW) resp. 97,25 % (12,5 kW).
 • Skutečná 3 fázová soustava na výstupu AC/DC konvertoru.
 • Široký rozsah vstupního napětí MPP-trackeru: 200 – 850 V.
 • Plochá charakteristika účinnosti v celém rozsahu vstupního napětí a výkonu zaručuje stabilní výstupní výkon.
 • Maximální účinnost ve středech rozsahů vstupního napětí a výstupního výkonu zaručuje vyšší výkon při nasazení v reálných podmínkách.
 • Velmi rychlá a přesná reakce MPP-trackeru (reakční doba: 1 s; přesnost: 99,8 %).
 • Nízká citlivost vůči rušení ze sítě zabraňuje jejímu nechtěnému odpojování.
 • Široký teplotní rozsah -25 °C až +60 °C.
 • Maximální výstupní výkon zaručený až do teploty okolí 50 °C. Konvekční chlazení bez ventilátoru.
 • Varianta PVI-XX.X-OUTD-FS s integrovaným DC spínačem a pojistkami (viz blokové schema).
 • Displej LCD na čelní straně zařízení umožňuje číst důležité parametry.
 • Ochrana proti ostrovnímu provozu.
 • Standardní DC konektory MultiContact typu MC4.
 • Integrovaná ochrana proti přepólování minimalizuje možnost poškození při chybném zapojení.

Bezpečnostní normy a certifikáty

Střídače Aurora vychází z těchto norem: VDE0126, IEC 61683, IEC 61727, EN50081, EN50082, EN61000, certifi kát CE, DK5940, El Real Decreto RD1663/2000 de Espana.

Záruka 10 let.

Charakteristiky

Kliknutím na níže uvedený odkaz si můžete stáhnout dokumentaci s podrobnými charakteristikami:

Podrobné charakteristiky střídačů PVI-10,0-OUTD, PVI-12,5-OUTD.